Παραινέσεις

Τούς μέν οὖν τῶν λόγων, οἴ τᾶς τῶν καλῶν ἔχουσιν ὑποθήκας, οὕτως ἀποδεχώμεθα. Ἔπειδή δέ καί πράξεις σπουδαῖαι τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἤ μνήμης ἀκολουθίᾳ πρός ἡμᾶς διασώζονται, ἤ ποιητῶν ἤ συγγραφέων φυλαττόμεναι λόγοις, μηδέ τῆς ἐντεῦθεν ὠφελείας ἀπολειπώμεθα. Tο άνω εκφωνήθηκε ως μέρος της διάλεξης του Μ. Βασιλείου στην Καισαρεία, «Πρός τούς νέους: Ὄπως ἄν…

Ἀδημονίαι

Η υπόθεσις του Γεωργίου Καππαδοκίας δεν ήταν η πρώτη που ετάραξε τα νερά στους κόλπους του Χριστιανισμού της πλουσιότερης και μεγαλύτερης πολής του κόσμου: της Αλεξάνδρειας. Ήδη από τις αρχές του 4ου αιώνα, βασιλεύοντος του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην Ανατολή, ο Επίσκοπος της πόλης Πέτρος αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του ομώνυμου διωγμού.  Ο Μελήτιος…

Ἐρμηνεῖαι

Την ίδια εποχή που ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός και ο Ιουλιανός, ο μετέπειτα Αυτοκράτωρ, παρακολουθούσαν τις ομιλίες της σχολής του ρήτορα Ιμερίου στην Αθήνα, Πατριάρχης Αλεξανδρείας αναρριχάται ο Γεώργιος Καππαδοκίας. 5 χρόνια μετά, λίγο μετά την ενθρόνιση του Αυτοκράτορα Ιουλιανού το 361, θα δολοφονηθεί από τον όχλο της Αλεξανδρείας μαζί με άλλους δύο αξιωματούχους….

Ἀκροαταί

Ο Ιουλιανός έχοντας υψηλότατη μόρφωση, χριστιανική και μη, καθώς και προσωπική γνωριμία με τους πιο φημισμένους ρήτορες της εποχής είχε ακριβή άποψη για τις Σχολές. Το 361 εξέδωσε έναν νόμο που έλεγε τα εξής: «Έχοντας πέσει στην αντίληψή μας διάφoρα φαινόμενα εξαπάτησης των παιδευομένων, τούδε και στο εξής η ηθική ποιότητα του δασκάλου υπερτερεί και…

Ἀπόφοιτοι

Έμεινε μαθητής του Aμμωνίου Σακκά δυο χρόνια· αλλά βαρέθηκε και την φιλοσοφία και τον Σακκά. Κατόπι μπήκε στα πολιτικά. Μα τα παραίτησεν. Ήταν ο Έπαρχος μωρός· κ’ οι πέριξ του ξόανα επίσημα και σοβαροφανή· τρισβάρβαρα τα ελληνικά των, οι άθλιοι. Την περιέργειάν του είλκυσε κομμάτ’ η Εκκλησία· να βαπτισθεί και να περάσει Χριστιανός. Μα γρήγορα…

Σπουδαστήριον

Ευθύς αμέσως μετά την αναγόρευση του σε Αυτοκράτορα και τον θάνατο του αντιπάλου του Κωνστάντιου, ο Ιουλιανός κατακλύστηκε από πλήθώρα συγχαρητηρίων επιστολών – ως είθιστο. Κυρίως από ανθρώπους που ο Κωνστάντιος είχε ευεργετήσει. Ο Προαιρέσιος έτσι πάραυτα έστειλε επιστολή το 360, όπου εκτός από ευχές ρωτούσε, χάριν αβρότητος, λεπτομέρειες για την άνοδο του Αυτοκράτορος. Ο Ιουλιανός…

Ῥήτωρ

Tο καλοκαίρι του 330 μ.Χ μία περίεργη δίκη έλαβε χώρα στην Αθήνα. Οι μαθητές της σχολής του ρήτορα Ιουλιανού ήρθαν στα χέρια με τους μαθητές της σχολής του Σπαρτιάτη ρήτορα Aψίνη. Αποφεύγοντας η δίκη να καταλήξει σε τσίρκο ρητορικής ο Ρωμαίος Έπαρχος δεν επέτρεψε την αγορεύση των επικεφαλής των σχολών. Ο Θεμιστοκλής που ορίστηκε από τη…