Basileus Romeon

«H Ρώμη βρίσκεται εκεί που είναι ο Αυτοκράτωρ». Αυτό το motto χαρακτήριζε τον 3ο αιώνα καί κατέληξε στις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού και τη μεταφορά του διοικητικού και στρατιωτικού κέντρου Ανατολικά: στην Αντιόχεια και τη Νικομήδεια. Ένας άλλος μέγάλος Αυτοκράτωρ, ο Κωνσταντίνος ο Πωγωνάτος, στα μέσα του 7ου αιώνα, καθώς η Αυτοκρατορία προσπάθεί να μαζέψει τα…

Deus Adiuta Romanis

«Μάρτυρες τῆς Διαθήκης ταύτης τὴν ὁποία ἔγραψε ὁ Μωάμεθ, ὁ υἱὸς Ἀμπντουλλὰχ (ᾧ δώη ὁ Θεὸς εὐλογίαν καὶ εὐχήν), πρὸς πάντας τοὺς Χριστιανούς, καὶ ἐκτελέσεως τῶν ὑπεσχημένων ὑπογράφονται» To 623 καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ζωρααστρών Περσών, στη Μεδίνα της Αραβίας φτάνει αποστολή από τη Μονή του Σινά. Σύμφωνα με την…

Ἡ Μάχη στήν Ὁδό τῶν Μαρτύρων

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οι Ιστορικοί και Βυζαντινολόγοι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει μιά έποχη μεταξύ του αρχαίου κόσμου και της βυζαντινής περιόδου που δεν ήταν εύκολο να κατηγοριοποιήσουν. Ήταν Λατινική ή Ελληνική; Χριστιανική, Πολυθεϊστική ή Ισλαμική; Κοσμική ή Θεοκρατική; Αρχαίος κόσμος ή Μεσαίωνας; Ήταν όλα αυτά μαζί, και την ονόμασαν Ύστερη Αρχαιότητα. Συμφωνία για…

Ob unum habitu feminea

“Για ένα γυναικείο φόρεμα” – To 582 o Μαυρίκιος αναγορεύται Αυτοκράτωρ. Ήδη με μεγάλες επιτυχίες ως στρατηγός στο Ανατολικό μέτωπο, Ελληνικής καταγωγής πιθανότατα και υψηλής μόρφωσης. Θεωρείται από τους Λατίνους ο πρώτος «Ελληνας» Αυτοκρατορας· ίσως και γιατί επί της βασιλείας του το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πήρε τον τίτλο «Οικουμενικό», οξύνοντας τις σχέσεις Ανατολής – Δύσης. Οι…

Silentio

Ο Παύλος Σιλεντιάριος ήταν Αυτοκρατορικός αξιωματούχος , επιγραμματοποιός και ποιητής την εποχή του Ιουστινιανού. Το επώνυμό του “Σιλεντιάριος” υποδηλώνει το αξίωμα που κατείχε κατά τις τελευταίες δεκαετίες της βασιλείαςτου Ιουστινιανού:…

Corpus Iuris Civilis

Ο πρώτος που έδωσε κάποια πολιτική δικαιοδοσία στους τοπικούς Επισκόπους ήταν ο Ανάστασιος ο Δίκορος (491–518). Περιορισμένα, στην εκλογή τοπικών αρχών. Ο Ιουστινιανός επεξέτεινε την επιρροή των Επισκόπων σημαντικά, αναθέτοντας Δικαστική αρμοδιότητα στην περιοχή τους και υποκαθιστώντας ή και ξεπερνώντας αυτόν τον Κυβερνήτη (βικάριο). Ο Ιουστινιανός είχε επιφέρει και πολλές άλλες διοικητικές αλλαγες με κύριο…

Diocese

Χάρτης του 600 μ.Χ, απεικονίζων την Αυτοκρατορία και την Ευρώπη επί Βασιλέως Μαυρικίου, με τα όρια δικαιοδοσίας των Πατριαρχίων. Αν ο Ιουστινιανός θεωρείται από τους Δυτικούς ο τελευταίος «Λατίνος» Αυτοκράτορας, ο Μαυρίκιος θεωρείται ο πρώτος «Ελληνας» – αν και ο Αναστάσιος ο Δίκορος (491-518) ήταν επίσης ελληνόφωνος από το Δυρράχιο και πιθανότατα ελληνικής καταγωγής. Οπως…

Εἰς τό τῆς Ἀφροδίτης ἂγαλμα

Στο καλούμενο Ζεύγμα στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στο λόφο, δέσποζε το εύμηκες κτίσμα ενός νοσοκομείου· το όνομα αυτού «Ξενών Θεοφίλου», διότι πριν ήταν ξενώνας για τους αναξιοπαθούντες από τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο. Ακόμη πιο πριν, στην ίδρυσή του, ήταν οίκος ανοχής επί Μ. Κωνσταντίνου. Στην είσοδο πάντα δέσποζε το άγαλμα της Αφροδίτης «ἐπί κλωστοῦ λίθινου κίονος». «ἔσωθεν…

Νηρηΐς

Yφαντό με παράσταση νηρηίδος, τέλη 6ου αρχές 7ου, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Είναι σύνηθες να αναφέρεται ότι οι Έλληνες κατά την Ύστερη Αρχαιότητα είναι πλέον Ρωμαίοι, ότι δεν υπάρχουν εθνοτικά, ότι το «Έλληνες» είχε θρησκευτική μόνο σημασία κτλ. Ας δούμε τι λέει ο Προκόπιος περί το 570 για αυτό: «…Ὅσο γιά τόν Ἰουστινιανό, τόν Αὐτοκράτορα…