Διαφωτισμός

Μέσα στο καινούργιο περιβάλλον της μεγάλης πολιτείας όλα ερεθίζουν την περιέργεια του Διαμαντή Κοραή κι όλα λειτουργούν σαν πρόκληση για έναν άλλο, διαφορετικό, τρόπο ζωής. «Κάθε λογῆς πράγματα κουριόζα» προκαλούν το ενδιαφέρον του σε όλους τους τομείς: η όπερα, η μουσική, οι καθολικές και προτεσταντικές εκκλησίες, οι δυνατότητες της τυπογραφίας, τα εργαστήρια φυσικής ιστορίας, τα…

Περοῦκα καί φτερά

«Ἐγώ, αὐθέντη, εἰς τόν σιόρ Διαμαντή δέν βλέπω καμμίαν μεταλλαγήν, ἀλλά μῆτε ἔχει ἐλπίδα νά διορθωθῇ. Μάλιστα τώρα ὅπου ἔβαλεν τά φράγκικα ροῦχα, ηὔγαλεν παντελῶς τό γιουλάρι [χαλινάρι] καί γυρίζει ὡσάν χαϊμένο πρόβατο.» παρἀπονείται ο παραγίος του Αδαμάντιου Κoράη για τις αλλαγές του αυθέντη του σε γράμμα του προς τη Σμύρνη. Όταν μαζί με τον…

Ἐν Ἁμστελοδάμῳ

Οι μαρτυρίες των «απλών» ανθρώπων συνήθως σπανίζουν, μίας και η συμβολή τους στην Ιστορία λογιζόταν ολίγο. ‘Ετσι οι μαρτυρίες δύο στοιχειωδώς μορφωμένων «Ρωμαίων πραματευτάδων«, όπως αυτοαποκαλούνται, του 18ου στο Αμστελόδαμο (Άμστερνταμ) έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Ιωάννης Πρίγκος από το Πήλιο και ο Σταμάτης Πέτρου από την Πάτμο, βρέθηκαν στην παροικία στο Αμστερνταμ μετά τη συμφωνία…