Ὦ πόλις τοῦ Βυζαντίου

Ο Νικήτας Χωνιάτης το 1207 περιγράφοντας την πτώση της Πόλης, δεν ξεχνά να το κάνει σε εξαίσια Ελληνικά. Η καταστροφή, οι Λατίνοι, τα αγάλματα του Βυζαντίου, οι κάτοικοι όπως και ο ίδιος, λαμβάνουν ένα χαρακτήρα σχεδόν ποιητικό. Ὦ πόλις, πόλις, πόλεων πασῶν ὀφθαλμέ, ἄκουσμα παγκόσμιον, θέαμα ὑπερκόσμιον, ἐκκλησιῶν γαλουχέ, πίστεως ἀρχηγέ, ὀρθοδοξίας ποδηγέ, λόγων μέλημα,…