Πελασγικόν ἔθνος

Υπάρχει η αντίληψη ότι οι Πελασγοί ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από τους Έλληνες της Κλασσικής εποχής ή εν τέλει εξαφανίστηκαν με την έλευση των άλλων φύλων γύρω στο 2200 π.Χ. Ας δούμε τι λέει ο Ηρόδοτος και άλλοι συγγραφείς για αυτό. «…ἦσαν οἱ Πελασγοὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. εἰ τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο τὸ Πελασγικόν,…