Τῷ πόθῳ τῆς θέας τῶν ἀγαλμάτων ῥωννύμενος

Ο Μιχαήλ Αποστόλης, λόγιος του Βυζαντίου, κατέφυγε στην Κρήτη όπως και πολλοί άλλοι με την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί, δημιούργησε βιβλιογραφικό εργαστήριο και μαζί με μαθητές του αντέγραφε και στάχωνε χειρόγραφα. Σε μία επιστολή του το 1469 προς τον Eμμανουήλ Aδραμμυτηνό στη Βενετία, περιγράφει την αναζήτηση αρχαιοτήτων στην οποία ανεδύθη κατά τη διαμονή του στην Ιεράπετρα. Ήταν…

Ῥωμαῖοι μέν, ἀλλά

Ο Βαρβερινός κώδιξ 111 της Βιβλιοθήκης του Βατικανού αναφέρεται στα γεγονότα από το 1373-1512. Ακολουθεί κατά πόδας τις Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη και αντιγράφει τα Annali Turcheschi του Βενετσιάνου Francesco Sansovino. Οι Ἱστορίαι είναι γραμμένες ~1470 και τα Annali το 1573. Ως εκ τούτου θεωρείται μία αξιόπιστη πηγή. Ο ανώνυμος συγγραφεύς δεν είναι Βυζάντιος….

Ἡ ἱστορία τοῦ Μάξιμου τοῦ Φιλοσόφου

Ο Βασίλειος Γ΄, Μέγας Δούξ της Μόσχας, είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Από τη μία οι ισχυροί Βογιάροι απειλούσαν την κεντρική εξουσία· από τη άλλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία επεκτεινόταν. Το 1502 για να ισχυροποιήσει τη δυναστεία υιοθέτησε πρώτος τον τίτλο του Tzar (Καῖσαρ) και το παλαιολόγειο σύμβολο της Αυτοκρατορίας, τον δικέφαλο αετό, όπως τον συμβούλεψε…

Ἡ Δύση

Στις 12 Αυγούστου του 1464 ο Πάπας Πίος Β΄ θα δει επιτέλους από το παράθυρό του τον στόλο των Βενετών να φτάνει στο λιμάνι της Ανκόνας. Αν και άρρωστος, είχε προστρέξει από τη Ρώμη για να δει το όνειρο του να γίνεται πραγματικότητα: 20.000 σταυροφόροι θα ενωθούν με το στρατό του Σκεντέρμπεη στο Δυρράχιο και…

«Λύχνου σβεσθέντος»

Εδά τραπέζι νόμορφο, με καμουχά στρωμένο. Ο βασιλιάς κι’ ο Μαυριανός κι’ ο Μικροκωσταντϊνος αντάμα τρώγαν κ’ έπιναν ‘ς του πλάτανου τη ρίζα. Κι’ αθιβολαίς δεν είχανε κι’ αθιβολαίς εφέραν απάνω για τοις όμορφαις και για τοις τιμημέναις. Εκεϊ έφερε κι’ ο Μαυριανός παίνεμα τς αδερφής του. «Ωσάν το ρόδο τ’ ανοιχτό, το μανουσάκι τάσπρο,…