Ἀπάμεια

Η εικόνα μοιάζει με αναγνωστικού της δεκαετίας του ’50 ή διαφημιστικού, αλλά είναι το χαμένο ψηφιδωτό από την ίδρυση της Απάμειας – της μεγαλύτερης Ελληνιστικής πολης μετά την Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια. Αρχικά ήταν «κατοικία», στρατιωτικός οικισμός, που ιδρύθηκε από τον Αντίπατρο και τον γιο του Κάσανδρο το 320 π.Χ στις ακτές του ποταμού Ορόντη…

Πτολεμαῖος Φιλομήτωρ

«Υπήρχε όμως κάτι πλέον στον κόσμο της Μεσογείου που έκανε τις ασθένειες που έπληταν τους βασιλικούς Μακεδονικούς οίκους ανίατες – η απειλητική επιρροή της Ρώμης. Αυτή η μεγάλη επίβουλη δύναμη ήταν πάντα εκεί, στο παρασκήνιο, ετοιμή να εμποδίσει όποια ανάκαμψη των ανατολικών βασιλείων, διότι οι ισχυρές δυνάμεις εκεί πάντοτε είχαν την εχθρότητα της Ρώμης και…

Age of Empire

Παρότι ο Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ κατείχε τη μεγαλύτερη έκταση από οποιονδήποτε άλλο διάδοχο, στην πραγματικότητα ο διακανονισμός την επόμενη της Iψού τον είχε αφήσει εκτεθειμένο από πολλές πλευρές και σαφώς δυσαρεστημένο. Tο πρώτο ζητούμενο ήταν η απομάκρυνσή του από το Aιγαίο και τα ελληνικά κέντρα. O προσαιτερισμός του Δημητρίου του Πολιορκητή, γιου και διαδόχου του…