Νηρηΐς

Yφαντό με παράσταση νηρηίδος, τέλη 6ου αρχές 7ου, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Είναι σύνηθες να αναφέρεται ότι οι Έλληνες κατά την Ύστερη Αρχαιότητα είναι πλέον Ρωμαίοι, ότι δεν υπάρχουν εθνοτικά, ότι το «Έλληνες» είχε θρησκευτική μόνο σημασία κτλ. Ας δούμε τι λέει ο Προκόπιος περί το 570 για αυτό: «…Ὅσο γιά τόν Ἰουστινιανό, τόν Αὐτοκράτορα…