Περί τῆς ἐπιστολῆς τοῦ βασιλέως Ἰωάννου Δοῦκα

Είναι ευρύτερα γνωστή η επιστολή που απέστειλε ο Ιωάννης Δούκας Βατάτσης στον Πάπα Γρηγόριο Θ’ το 1237. Μεσούσης της κατοχής της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους. Απαντητική σε επιστολή της Έδρας μετά την αποτυχία των συζητήσεων για Ένωση που έλαβαν χώρα στη Βιθυνία. Σε ύφος ανάλογο και διαβεβαιώνοντας την ελληνική καταγωγή της οικογένειας του βασιλέως. Η…