Ἐν Ἁμστελοδάμῳ

Οι μαρτυρίες των «απλών» ανθρώπων συνήθως σπανίζουν, μίας και η συμβολή τους στην Ιστορία λογιζόταν ολίγο. ‘Ετσι οι μαρτυρίες δύο στοιχειωδώς μορφωμένων «Ρωμαίων πραματευτάδων«, όπως αυτοαποκαλούνται, του 18ου στο Αμστελόδαμο (Άμστερνταμ) έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Ιωάννης Πρίγκος από το Πήλιο και ο Σταμάτης Πέτρου από την Πάτμο, βρέθηκαν στην παροικία στο Αμστερνταμ μετά τη συμφωνία…

Silentio

Ο Παύλος Σιλεντιάριος ήταν Αυτοκρατορικός αξιωματούχος , επιγραμματοποιός και ποιητής την εποχή του Ιουστινιανού. Το επώνυμό του “Σιλεντιάριος” υποδηλώνει το αξίωμα που κατείχε κατά τις τελευταίες δεκαετίες της βασιλείαςτου Ιουστινιανού:…

Παραινέσεις

Τούς μέν οὖν τῶν λόγων, οἴ τᾶς τῶν καλῶν ἔχουσιν ὑποθήκας, οὕτως ἀποδεχώμεθα. Ἔπειδή δέ καί πράξεις σπουδαῖαι τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἤ μνήμης ἀκολουθίᾳ πρός ἡμᾶς διασώζονται, ἤ ποιητῶν ἤ συγγραφέων φυλαττόμεναι λόγοις, μηδέ τῆς ἐντεῦθεν ὠφελείας ἀπολειπώμεθα. Tο άνω εκφωνήθηκε ως μέρος της διάλεξης του Μ. Βασιλείου στην Καισαρεία, «Πρός τούς νέους: Ὄπως ἄν…

Corpus Iuris Civilis

Ο πρώτος που έδωσε κάποια πολιτική δικαιοδοσία στους τοπικούς Επισκόπους ήταν ο Ανάστασιος ο Δίκορος (491–518). Περιορισμένα, στην εκλογή τοπικών αρχών. Ο Ιουστινιανός επεξέτεινε την επιρροή των Επισκόπων σημαντικά, αναθέτοντας Δικαστική αρμοδιότητα στην περιοχή τους και υποκαθιστώντας ή και ξεπερνώντας αυτόν τον Κυβερνήτη (βικάριο). Ο Ιουστινιανός είχε επιφέρει και πολλές άλλες διοικητικές αλλαγες με κύριο…

Βελθάνδρος ὁ Ῥωμαῖος

Παρακολουθούμε τις περιπέτειες του Βελθάνδρου του Ρωμαίου, στο ανώνυμο Παλαιολόγιο βυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα του 14ου. Ο Βελθάνδρος αναγκάζεται νε ξενιτευτεί και ο Βασιλιάς πατέρας του στέλνει είκοσι τέσσερις στρατιώτες να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω.  Ο Βέλθανδρος αντιστέκεται και σκοτώνει κάποιους. Συνεχίζοντας το ταξίδι του, έρχεται αντιμέτωπος και με μια ομάδα ληστών. Κάποια στιγμή…

Diocese

Χάρτης του 600 μ.Χ, απεικονίζων την Αυτοκρατορία και την Ευρώπη επί Βασιλέως Μαυρικίου, με τα όρια δικαιοδοσίας των Πατριαρχίων. Αν ο Ιουστινιανός θεωρείται από τους Δυτικούς ο τελευταίος «Λατίνος» Αυτοκράτορας, ο Μαυρίκιος θεωρείται ο πρώτος «Ελληνας» – αν και ο Αναστάσιος ο Δίκορος (491-518) ήταν επίσης ελληνόφωνος από το Δυρράχιο και πιθανότατα ελληνικής καταγωγής. Οπως…

Ἀλεξάνδρεια by night

Στο γράμμα προς τον πατέρα του Θέωνα, ο Έλλην νέος παραπονείται για τα όσα συναντά κατά την αναζήτηση κατάλληλου Σοφιστή ή Ρήτορα διδασκάλου στην Αλεξάνδρεια το 100 μ.Χ. Σε κλασσικίζουσα Ελληνική κοινή της εποχής. Οι Καθηγητές της Σχολής του δεν τον εμπνέουν. Αυτοί που επιθυμούσε, ο Χαιρήμωνας και ο Αριστοκλής δεν ήταν διαθέσιμοι. Και πλήρωσε…

Ἀδημονίαι

Η υπόθεσις του Γεωργίου Καππαδοκίας δεν ήταν η πρώτη που ετάραξε τα νερά στους κόλπους του Χριστιανισμού της πλουσιότερης και μεγαλύτερης πολής του κόσμου: της Αλεξάνδρειας. Ήδη από τις αρχές του 4ου αιώνα, βασιλεύοντος του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην Ανατολή, ο Επίσκοπος της πόλης Πέτρος αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του ομώνυμου διωγμού.  Ο Μελήτιος…

Ῥωμαῖοι

Όπως έχει αναφερθεί Ρωμαίοι, Γραικοί, Graeci, Έλληνες για τους λογίους, είναι έννοιες σχεδόν ταυτόσημες ήδη από τον 15ο. Και έτσι διατηρήθηκε εώς τον 19ο αιώνα. Ο Αλή Πασάς στο φιρμάνι (μπουγιουλουρτί) για την ίδρυση μοναστηριού υπέρ του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού τo 1813 γράφει: «Βεζύρ Ἀλῆ πασᾶ. Ἀπό τοῦ Ὑψηλότατου.   Εἰς Ἰνσᾶς Ρ ω μ…

Τῷ πόθῳ τῆς θέας τῶν ἀγαλμάτων ῥωννύμενος

Ο Μιχαήλ Αποστόλης, λόγιος του Βυζαντίου, κατέφυγε στην Κρήτη όπως και πολλοί άλλοι με την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί, δημιούργησε βιβλιογραφικό εργαστήριο και μαζί με μαθητές του αντέγραφε και στάχωνε χειρόγραφα. Σε μία επιστολή του το 1469 προς τον Eμμανουήλ Aδραμμυτηνό στη Βενετία, περιγράφει την αναζήτηση αρχαιοτήτων στην οποία ανεδύθη κατά τη διαμονή του στην Ιεράπετρα. Ήταν…

Ῥοιὼ

Η Ροιώ ήταν κόρη του Στάφυλου, γιού του Διονύσου, και της Χρυσοθέμης. Όταν ο Στάφυλος  προξένεψε την αδελφή της Ημιθέα με τον Λύρκο, που και η ίδια ήθελε, έγινε ερωμένη του θεού Απόλλωνα. Ο πατέρας της ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και την έβαλε σε ένα σεντούκι – όπως η Δανάη και ο Περσέας – και…