Τῷ πόθῳ τῆς θέας τῶν ἀγαλμάτων ῥωννύμενος

Ο Μιχαήλ Αποστόλης, λόγιος του Βυζαντίου, κατέφυγε στην Κρήτη όπως και πολλοί άλλοι με την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί, δημιούργησε βιβλιογραφικό εργαστήριο και μαζί με μαθητές του αντέγραφε και στάχωνε χειρόγραφα. Σε μία επιστολή του το 1469 προς τον Eμμανουήλ Aδραμμυτηνό στη Βενετία, περιγράφει την αναζήτηση αρχαιοτήτων στην οποία ανεδύθη κατά τη διαμονή του στην Ιεράπετρα. Ήταν…

Ἡ ἱστορία τοῦ Μάξιμου τοῦ Φιλοσόφου

Ο Βασίλειος Γ΄, Μέγας Δούξ της Μόσχας, είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Από τη μία οι ισχυροί Βογιάροι απειλούσαν την κεντρική εξουσία· από τη άλλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία επεκτεινόταν. Το 1502 για να ισχυροποιήσει τη δυναστεία υιοθέτησε πρώτος τον τίτλο του Tzar (Καῖσαρ) και το παλαιολόγειο σύμβολο της Αυτοκρατορίας, τον δικέφαλο αετό, όπως τον συμβούλεψε…